Novitus Nano online

Najchętniej kupowana kasa fiskalna dostępna teraz w wersji online. Sprawdzi się zarówno w stacjonarnych, jak również mobilnych punktach sprzedaży.

Posnet Ergo online

Dobrze znana kasa Posnet Ergo teraz w wersji online. 9 klawiszy szybkiej sprzedaży są dużą zaletą tego urządzenia.

Posnet Mobile online

Kasa fiskalna Posnet Mobile online to najmniejsza i najlżejsza w chwili obecnej kasa fiskalna na rynku. Jej waga to tylko 400 gram! Doskonała do mobilnych zastosowań oraz tam gdzie powierzchnia sprzedaży jest ograniczona.

Posnet Temo online

Główną zaletą tej drukarki fiskalnej są jej małe gabaryty. Urządzenie zmieści się w kieszeni lub torbie z laptopem.

Posnet Trio online

Drukarka fiskalna online, która łączy w sobie sprawdzone rozwiązania Posnet oraz innowacyjność w świetnej, kompaktowej obudowie.

Novitus Deon online

Sprawdzona drukarka fiskalna online, gotowa do pracy również w wymagających warunkach.

Zestaw do gastronomii nr 5

System do gastronomii oparty o innowacyjne oprogramowanie STORYOUS, tablet, drukarkę fiskalną Novitus Deon E i drukarkę kuchenną.

Zestaw do gastronomii nr 3

Doskonały system do gastronomii w oparciu o tablet i drukarkę fiskalną Novitus Deon e.

PC Market 7 -...

PC-Market to doskonałe narzędzie do prowadzenia sprzedaży z zachowaniem kontroli magazynowej. Oprogramowanie popularne nie tylko w dużych sklepach spożywczych, ale i w mniejszych placówkach handlowych.

Soga - oprogramowanie dla...

SOGA to profesjonalne narzędzie do obsługi punktów gastronomicznych wspierające funkcjonowanie każdego baru, restauracji czy też kawiarni.

Subiekt GT - system sprzedaży

Subiekt GT firmy Insert to bardzo popularny i nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o średnich punktach handlowych i usługowych, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę sprzedaży.

NIP nabywcy na paragonie

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zapis dotyczący wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

Będzie to możliwe tylko wtedy gdy podatnik wystawi fakturę do paragonu, który będzie zawierał NIP nabywcy.
Zostało to określone w zmienianym art. 106b ustawy:

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
21) w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).
 
Ustawa nowelizująca wchodzi w życie 1 września 2019 r. ale zapisy dotyczące faktur i NIP na paragonie będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

Funkcja drukowania NIP na paragonach jest dostępna w urządzeniach fiskalnych produkowanych od roku 2013.

Co do zasady, wszystkie urządzenia z prefiksem numeru unikatowego zaczynającym się na literę "C" lub "E" obsługują wydruk NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Numer unikatowy kasy lub drukarki fiskalnej można odczytać z tabliczki znamionowej, która znajduje się od spodu urządzenia lub na pierwszej stronie książki serwisowej. Można go też odczytać z dowolnego wydruku z kasy.

Od powyższej zasady są wyjątki i niektóre urządzenia, których numer unikatowy zaczyna się na literę „B” również obsługują wydruk NIP nabywcy i są to:

Nazwa kasy/drukarki nr decyzji GUM nr unikatowy
NOVITUS BONO E PT 10/2014 BGC
NOVITUS DELIO PRIME E PT 18/2013 BEO
NOVITUS HD E PT 9/2014 BGB
NOVITUS LUPO E PT 33/2013 BFC
NOVITUS MAŁA PLUS E PT 26/2013 BEY
NOVITUS NANO E PT 15/2014 BGH
NOVITUS PS 4000 E PT 11/2014 BGD
NOVITUS SOLEO E PLUS PT 15/2013 BEN
POSNET MOBILE HS (1.02) PT 44/2013 BFP
POSNET TEMO HS FV EJ (1.02) PT 41/2013 BFL
POSNET THERMAL FV (3.04) PT 25/2013 BEX
POSNET THERMAL FV EJ (1.03) PT 24/2013 BEW
POSNET THERMAL HS FV EJ (1.03) PT23/2013 BEV


W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał możliwości wpisania NIP na paragonie (stare urządzenia), nabywca powinien poinformować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik. Wtedy sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Jest to zgodne art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że za pomocą kas rejestrujących ewidencjonuje się wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w innym przypadku wystawia się fakturę.

Copyright © 2011 kasyfiskalne.eu | mapa strony

Realizacja: strony www Trawka Studio