Novitus Nano online

Najchętniej kupowana kasa fiskalna dostępna teraz w wersji online. Sprawdzi się zarówno w stacjonarnych, jak również mobilnych punktach sprzedaży.

Posnet Ergo online

Dobrze znana kasa Posnet Ergo teraz w wersji online. 9 klawiszy szybkiej sprzedaży są dużą zaletą tego urządzenia.

Posnet Mobile online

Kasa fiskalna Posnet Mobile online to najmniejsza i najlżejsza w chwili obecnej kasa fiskalna na rynku. Jej waga to tylko 400 gram! Doskonała do mobilnych zastosowań oraz tam gdzie powierzchnia sprzedaży jest ograniczona.

Posnet Temo online

Główną zaletą tej drukarki fiskalnej są jej małe gabaryty. Urządzenie zmieści się w kieszeni lub torbie z laptopem.

Posnet Trio online

Drukarka fiskalna online, która łączy w sobie sprawdzone rozwiązania Posnet oraz innowacyjność w świetnej, kompaktowej obudowie.

Novitus Deon online

Sprawdzona drukarka fiskalna online, gotowa do pracy również w wymagających warunkach.

Zestaw do gastronomii nr 5

System do gastronomii oparty o innowacyjne oprogramowanie STORYOUS, tablet, drukarkę fiskalną Novitus Deon E i drukarkę kuchenną.

Zestaw do gastronomii nr 3

Doskonały system do gastronomii w oparciu o tablet i drukarkę fiskalną Novitus Deon e.

PC Market 7 -...

PC-Market to doskonałe narzędzie do prowadzenia sprzedaży z zachowaniem kontroli magazynowej. Oprogramowanie popularne nie tylko w dużych sklepach spożywczych, ale i w mniejszych placówkach handlowych.

Soga - oprogramowanie dla...

SOGA to profesjonalne narzędzie do obsługi punktów gastronomicznych wspierające funkcjonowanie każdego baru, restauracji czy też kawiarni.

Subiekt GT - system sprzedaży

Subiekt GT firmy Insert to bardzo popularny i nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o średnich punktach handlowych i usługowych, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę sprzedaży.

Kasy fiskalne ONLINE

3 kwietnia 2019 r. została podpisana Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawa – Prawo o miarach. Po 1 maja br. podatnicy będą mogli kupować i używać nowy rodzaj kas - kasy ONLINE.

Poniżej przedstawiamy w pytaniach i odpowiedziach krótki poradnik kas ONLINE dla podatników. Sprawdź czy będziesz musiał wymienić swoją kasę!

1. Kasy fiskalne online i Centralne Repozytorium Kas – co to takiego?
Kasy fiskalne online to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą komunikowały się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK to serwer Ministerstwa Finansów, do którego każda kasa fiskalna online będzie w sposób:
- bezpośredni (bez udziału podmiotów pośredniczących, wyłącznie na linii kasa online – CRK),
- ciągły (informacje przesyłane są przez kasy online w czasie rzeczywistym),
- automatyczny (użytkownik nie ma udziału w procesie przesyłania danych) przesyłać dane.
Serwer ten służy do odbierania i gromadzenia tych danych, ale również ich analizy i kontroli oraz przesyłania poleceń dotyczących pracy kas online (np. harmonogramy połączeń pomiędzy kasą a CRK).

2. Mam już kasę fiskalną, czy muszę ją wymienić?
Nie wszyscy podatnicy są zmuszeni do wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy online. Ustawodawca określił na tę chwilę 3 terminy obowiązkowej wymiany i wskazał określone grupy podatników. Są to:
- 1.01.2020r. (warsztaty samochodowe, wymiana opon, stacje paliw)
Świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
Sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
- 1.07.2020r. (gastronomia, sprzedaż materiałów opałowych) - ze względu na obecne gospodarcze zawirowania, Ministerstwo Finansów zmienia datę obowiązkowego wprowadzenia kas online dla tych grup na 1.01.2021r.
Świadczenie usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
Sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
- 1.01.2021r. (zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi medyczne, usługi budowlane, kluby fitness) - ze względu na obecne gospodarcze zawirowania, Ministerstwo Finansów zmienia datę obowiązkowego wprowadzenia kas online dla tych grup na 1.07.2021r.
Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

3. Jak kasa będzie komunikowała się z serwerem?
Producenci kas fiskalnych online umożliwili w swoich urządzeniach szereg możliwości połączenia kasy z internetem. W zależności od modelu kasy i producenta mogą to być następujące interfejsy komunikacji: modem GPRS, LAN, WIFI.

4. Czy jak nie będzie internetu to kasa będzie działać?
Tak, kasa fiskalna online nie zablokuje się w momencie braku dostępu do usług internetowych. W sytuacji chwilowych problemów z połączeniem, kiedy one zostaną usunięte, urządzenie wyśle zgromadzone dane do Repozytorium. Inaczej wygląda sytuacja, w której w miejscu instalacji kasy nie ma stałego dostępu do internetu. Wtedy taki fakt należy zgłosić do Urzędu Skarbowego podatnika, który ustali indywidualny harmonogram połączeń kasy z Repozytorium.

5. Jakie dane i kiedy będą wysyłane przez kasę?
CRK (inaczej też Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych, m.in.: raporty dobowe, paragony fiskalne oraz anulowane, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Przesyłanie informacji ma się odbywać domyślnie co 2 godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Repozytorium będzie mogło jednak ten harmonogram zmieniać i to bez wiedzy podatnika.

6. Czy dane przesyłane przez moją kasę są bezpieczne?
Tak, wszystkie dane przesyłane przez kasę online są szyfrowane sprzętowym modułem kryptograficznym TPM 2.0. Poza tym z kasą nie ma możliwości komunikacji z zewnątrz.

7. Co kasa online będzie rejestrowała w swoich pamięciach?
Oprócz pamięci fiskalnej, która znajduje się w obecnych kasach, nowością w kasach online jest tzw. "pamięć chroniona". Tam będą zapisywały się w postaci elektronicznej wszystkie wydruki wydawane przez kasę, czyli: wydrukowane paragony, raporty, wydruki niefiskalne, ale również zdarzenia. W katalogu zdarzeń kasy online będą rejestrowane m.in. zmiany stawek podatku, zmiana czasu, zmiana waluty ewidencyjnej, zerowania pamięci operacyjnej, błędy weryfikacji danych, włączenia i wyłączenia trybu serwisowego w kasie, wykonanie obowiązkowego przeglądu serwisowego, itp. Informacje w niej zawarte będą dostępne dla użytkownika tylko za pomocą programu komputerowego. Nie będzie to pamięć dostępna dla użytkownika, tak jak obecnie jest z kartami pamięci w kasach z kopia elektroniczną paragonów i nie będzie on mógł jej wyjąć z urządzenia. Pamięć ta będzie podlegać wymianie wraz z wymianą pamięci fiskalnej lub w przypadku awarii.
W pamięci fiskalnej zapisywana będzie wartość brutto każdego paragonu wydrukowanego przez kasę oraz skrót podpisu elektronicznego tego paragonu. Będą również rejestrowane wszystkie raporty fiskalne dobowe, zmiany stawek VAT, zmiany waluty ewidencyjnej.

8. Czy paragon wygląda tak samo jak w starych kasach?
Tak, większość pozycji na paragonie jest dokładnie taka sama jak w kasach z kopią papierową paragonów czy kopią elektroniczną. Różnica w kasach online jest taka, że CRK może wysłać do wszystkich lub wybranych kas dodatkowe informacje, które wydrukują się w dolnej części paragonu. Np. może to być kod, który będzie służył do zarejestrowania paragonu w loterii paragonowej.

9. Czy muszę drukować raport dobowy?
W kasach online trzeba będzie wykonać raport dobowy na takich samych zasadach jak dotychczas, ale nowością jest to, że nie trzeba będzie go drukować w formie papierowej.

10. Czy w kasach online trzeba wykonywać przeglądy okresowe?
Tak. W kasach online trzeba wykonać przegląd okresowy, który po jego wykonaniu zapisuje się w pamięci kasy, jak również taka informacja wysłana zostanie do Centralnego Repozytorium Kas. Przeglądy, tak jak dotychczas, należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 24 miesiące, a nie wykonanie przeglądu będzie skutkowało mandatem w wysokości 300 zł, również w kasach starego typu.

11. Czy do nowej kasy mogę podłączyć terminal, który już mam?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Każda kasa online będzie miała możliwość współpracy z terminalem płatniczym, a komunikacja odbywać się będzie według ustalonego, wspólnego dla wszystkich kas i terminali protokołu komunikacyjnego. Pozostanie tylko kwestia aktualizacji oprogramowania terminala, która będzie po stronie dostawcy tych usług.

12. Czy kupując kasę online dostanę zwrot z Urzędu Skarbowego?
Tak, pod warunkiem, że Państwa firma znajduje się wśród grup, które zmuszone są do wymiany kas lub w przypadku, kiedy są to pierwsze kasy do firmy. Od kas innego typu (z kopią elektroniczną paragonów) nie będzie możliwości uzyskania zwrotu.

13. Jak wygląda fiskalizacja kasy online? Czy muszę zgłaszać coś do Urzędu Skarbowego?
Nie, za pomocą kasy serwisant będzie dokonywał zgłoszenia podatnika do urzędu skarbowego przekazując wszystkie dane podatnika. W wyniku tego zgłoszenia z repozytorium zostanie przesłany do kasy numer ewidencyjny. Przyznany numer ewidencyjny będzie zapisywany w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz NIP-em podatnika. Wówczas nastąpi uruchomienie pamięci fiskalnej kasy i uruchomienie trybu fiskalnego.

14. Czy będę wiedzieć kiedy kasa łączy się z Repozytorium?
Nie ma żadnej informacji na wyświetlaczu kasy online o tym, że urządzenie właśnie łączy się z serwerem. Natomiast podatnik zostanie poinformowany przez urządzenie w sytuacji, kiedy w trakcie próby połączenia i wymiany danych, taka operacja nie będzie mogła być zrealizowana. Dodatkowo możliwe będzie wydrukowanie raportu, na którym zostaną przedstawione informacje, jakie dane są wysyłane do Repozytorium (w różnych kasach i przedziałach czasowych mogą być wysyłane różne dane) i co ile sekund taka komunikacja ma się odbywać (harmonogram).

15. Czy kasy online będą miały pojemność 1830 raportów dobowych, tak jak stare kasy?
Tak. W przypadku kas online nic się nie zmienia. Nadal będą wyposażone w pamięć fiskalną a jej pojemność to 1830 raportów dobowych, która wystarczy przynajmniej na 5 lat pracy.

16. Czy muszę coś dopłacić przy wymianie mojej kasy na kasę online?
Kupując kasę online kupuje się zupełnie nowe urządzenie i należy zapłacić za nią pełną kwotę. Jednakże ustawodawca przewidział dla podatników zobligowanych do wymiany możliwość zwrotu 90% ceny netto urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł.

17. Czy na kasie online będzie się tak samo wystawiało paragony jak na starych kasach?
Tak, obsługa kasy online będzie wyglądała tak samo jak w dotychczasowych urządzeniach.

18. Co mam zrobić z kasą, którą posiadam, a wciąż nadaje się do użytku?
Jeżeli kasa ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej, a podatnik nie jest zmuszony do wymiany urządzenia na kasę online to może w dalszym ciągu ją stosować. Jeżeli natomiast jest w jednej z grup, które zobligowane są do wymiany kasy, starą kasę należy wyrejestrować z Urzędu Skarbowego, czyli zgłosić się do US celem wyznaczenia terminu odczytu, a także skontaktować się ze swoim serwisem aby mógł przeprowadzić odczyt.

Dodatkowe pytania prosimy kierować mailem na adres biuro@kasyfiskalne.eu lub telefonicznie – 22 828 98 06.

Copyright © 2011 kasyfiskalne.eu | mapa strony

Realizacja: strony www Trawka Studio